Raporty bieżące i okresowe

DataTypRodzajNumerTemat
2021-07-08bieżąceEBI19/2021Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
2021-06-28bieżąceEBI18/2021Zamierzone zmiany Statutu Spółki
2021-06-28bieżąceEBI17/2021Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 05 sierpnia 2021 roku
2021-06-28bieżąceESPI12/2021Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 05 sierpnia 2021 roku
2021-06-25bieżąceEBI16/2021Powołanie Prezesa oraz Członka Zarządu ds. Virtual Reality w Spółce
2021-05-28bieżąceEBI15/2021Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
2021-05-27bieżąceESPI11/2021Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2021 r.
2021-05-27bieżąceEBI14/2021Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
2021-05-27bieżąceEBI13/2021Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 r.
2021-05-12kwartalneEBI12/2021Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
2021-04-28bieżąceEBI11/2021Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
2021-04-21bieżąceEBI10/2021Zamierzone zmiany Statutu Spółki
2021-04-21bieżąceEBI9/2021Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 27 maja 2021 roku
2021-04-21bieżąceESPI10/2021Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 27 maja 2021 roku
2021-04-14bieżąceESPI9/2021Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2021-03-22roczneEBI8/2021Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
2021-03-22roczneEBI7/2021Raport roczny za rok obrotowy 2020
2021-03-16bieżąceEBI6/2021Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2021-03-11bieżąceESPI8/2021Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2021-03-11bieżąceESPI7/2021Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2021-03-11bieżąceESPI6/2021Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2021-03-11bieżąceESPI5/2021Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2021-03-10bieżąceEBI5/2021Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
2021-03-10bieżąceESPI4/2021Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności, zobowiązań, aktywów finansowych oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych i wartości aktywów finansowych, które zostaną ujęte sprawozdaniu finans
2021-03-09bieżąceEBI4/2021Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
2021-03-04bieżąceEBI3/2021Podpisanie umowy z firmą audytorską
2021-03-03bieżąceEBI2/2021Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
2021-02-25bieżąceESPI3/2021Zbycie akcji dwóch spółek zależnych
2021-02-19bieżąceESPI2/2021Zakończenie negocjacji, zawarcie przez trzech akcjonariuszy umowy inwestycyjnej zbycia większościowego pakietu akcji Spółki - ujawnienie opóźnienia informacji poufnej
2021-01-18bieżąceEBI1/2021Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
2021-01-14bieżąceESPI1/2021Zbycie instrumentów finansowych
DataTypRodzajNumerTemat
2020-12-10bieżąceESPI14/2020Zbycie instrumentów finansowych
2020-12-02bieżąceESPI13/2020Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020-11-28bieżąceESPI12/2020Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych poprzedzony zgodą Rady Nadzorczej
2020-11-17bieżąceESPI11/2020Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020-11-13kwartalneEBI15/2020Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
2020-11-13bieżąceESPI10/2020Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość należności i zobowiązań oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych
2020-10-30bieżąceESPI9/2020Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020-10-15bieżąceESPI8/2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020-09-30bieżąceESPI7/2020Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020-08-07kwartalneEBI14/2020Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
2020-06-19bieżąceESPI6/2020Otrzymanie Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
2020-06-10bieżąceESPI5/2020Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.
2020-06-10bieżąceEBI13/2020Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2020 r.
2020-06-10bieżąceESPI4/2020Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
2020-05-14bieżąceEBI12/2020Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
2020-05-14bieżąceESPI3/2020Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
2020-05-12kwartalneEBI11/2020Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 rokuSkonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
2020-05-11bieżąceESPI2/2020Informacja o utworzonym odpisie aktualizującym wartość aktywów
2020-04-16bieżąceEBI10/2020Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
2020-03-20roczneEBI9/2020Raport roczny za rok obrotowy 2019
2020-03-20roczneEBI8/2020Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
2020-03-20bieżąceEBI7/2020Raport roczny za rok obrotowy 2019
2020-03-18bieżąceEBI6/2020Korekta raportu bieżącego EBI nr 8/2019 - Podpisanie umowy z firmą audytorską
2020-01-28bieżąceEBI5/2020Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-01-15bieżąceEBI4/2020Zmiana funkcji pełnionych w Zarządzie Spółki
2020-01-14bieżąceESPI1/2020Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2020 r.
2020-01-14bieżąceEBI3/2020Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2020 r.
2020-01-14bieżąceEBI2/2020Powołanie osób nadzorujących
2020-01-10bieżąceEBI1/2020Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
DataTypRodzajNumerTemat
2019-12-10 13:35bieżąceEBI23/2019Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 14 stycznia 2020 roku
2019-12-10 13:07bieżąceESPI7/2019Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 14 stycznia 2020 roku
2019-11-14 19:03kwartalneEBI22/2019Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
2019-11-05 11:19bieżąceEBI21/2019Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki
2019-09-03 12:23bieżąceEBI20/2019Korekta raportu EBI nr 19/2019
2019-09-02 16:11bieżąceEBI19/2019Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki
2019-08-12 18:33kwartalneEBI18/2019Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku
2019-07-29 17:06bieżąceEBI17/2019Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
2019-07-12 15:53bieżąceEBI16/2019Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 12 lipca 2019 r.
2019-07-02 13:01bieżąceESPI6/2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 1 lipca 2019 r.
2019-07-01 17:59bieżąceEBI15/2019Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 1 lipca 2019 r.
2019-06-14 18:04bieżąceESPI5/2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r.
2019-06-14 17:57bieżąceEBI14/2019Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
2019-06-14 17:53bieżąceEBI13/2019Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 roku oraz informacja o przerwie w obradach
2019-05-17 15:26bieżąceEBI12/2019Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
2019-05-17 15:16bieżąceESPI4/2019Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
2019-05-15 19:07kwartalneEBI11/2019Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
2019-03-21 21:46roczneEBI10/2019Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
2019-03-21 21:40roczneEBI9/2019Raport roczny za rok obrotowy 2018
2019-03-19 18:17bieżąceESPI3/2019Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących dotyczących utraty wartości aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 rok
2019-03-11 12:18bieżąceEBI8/2019podpisanie umowy z firmą audytorską
2019-02-14 12:18bieżąceEBI7/2019Informacje dotyczące osoby nadzorującej powołanej przez NWZ
2019-02-05 16:57bieżąceEBI6/2019 Zmiany w organach Spółki
2019-01-31 17:47bieżąceEBI5/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
2019-01-31 17:45bieżąceEBI4/2019 Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2019-01-31 17:32bieżąceEBI3/2019 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019-01-31 17:27bieżąceESPI2/2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 31 stycznia 2019 roku
2019-01-29 12:12bieżąceEBI2/2019Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
2019-01-04 16:30 bieżąceEBI1/2019Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019 roku wraz z projektami uchwał
2019-01-04 16:20 bieżąceESPI1/2019Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019 roku wraz z projektami uchwał

DataTypRodzajNumerTemat
2018-11-15 09:24:00kwartalneEBI24/2018Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku
2018-11-15 09:21:00bieżąceEBI23/2018Rejestracja zmiany Statutu Spółki
2018-11-06 20:50:00bieżąceEBI22/2018Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2018-10-19 17:37:00bieżąceESPI19/2018 KKorekta raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 18 października 2018 roku - terminowy wykup obligacji przez spółkę zależną
2018-10-18 23:37:00bieżąceESPI19/2019Terminowy wykup obligacji przez spółkę zależną
2018-09-25 19:18:00bieżąceEBI21/2018Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2018 r.
2018-09-21 16:12:00bieżąceESPI18/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2018 roku
2018-09-19 17:49:00bieżąceEBI20/2018Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-09-19 17:44:00bieżąceEBI19/2018Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 19 września 2018 r.
2018-09-19 17:40:00bieżąceEBI18/2018Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2018-08-22 21:56:00bieżąceEBI17/2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-08-22 21:54:00bieżąceESPI17/2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-08-20 20:36:00bieżąceEBI16/2018Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 roku
2018-08-20 20:33:00bieżąceESPI16/2018Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 roku
2018-08-09 22:36:00kwartalneEBI15/2018Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku
2018-07-27 17:46:00bieżąceEBI14/2018Zmiany Statutu Spółki planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 sierpnia 2018 roku
2018-07-27 17:19:00bieżąceEBI13/2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-07-27 17:12:00bieżąceESPI15/2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-07-24 17:46:00bieżąceEBI12/2018Rezygnacja osoby zarządzającej
2018-07-09 13:03:00bieżąceEBI11/2018Rezygnacja osoby nadzorującej
2018-06-25 20:57:00bieżąceESPI14/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku
2018-06-25 20:56:00bieżąceEBI10/2018Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku
2018-06-25 20:54:00bieżąceEBI9/2018Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 25 czerwca 2018 r.
2018-06-22 17:00:00bieżąceESPI13/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-06-22 16:59:00bieżąceESPI12/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-05-28 23:23:00bieżąceEBI8/2018Zmiana Statutu Spółki planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 roku
2018-05-28 22:56:00bieżąceEBI7/2018Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-05-28 22:54:00bieżąceESPI11/2018Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-05-15 21:18:00kwartalneEBI6/2018Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku
2018-04-12 16:30:00bieżąceESPI10/2018Nabycie udziałów spółki StockRocket sp. z o.o.
2018-03-21 20:57:00roczneEBI5/2018Raport roczny za rok obrotowy 2017
2018-03-21 20:53:00roczneEBI4/2018Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
2018-03-05 16:54:00bieżąceEBI3/2018Podpisanie umowy z firmą audytorską
2018-02-13 17:36:00bieżąceESPI9/2018Zawarcie umów dotyczących współpracy przy realizacji projektów 4Stock
2018-01-30 22:53:00bieżąceESPI8/2018Przyznanie Emitentowi prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki Legimi S.A.
2018-01-30 22:03:00bieżąceESPI6/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30 22:03:00bieżąceESPI7/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30 22:02:00bieżąceESPI4/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30 22:02:00bieżąceESPI5/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30 21:52:00bieżąceESPI3/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-26 14:54:00bieżąceEBI2/2018Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-11 21:42:00bieżąceESPI2/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-10 18:05:00bieżąceESPI1/2018Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-04 17:06:00bieżąceEBI1/2018Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

DataTypRodzajNumerTemat
2017-11-17 22:25:00bieżąceEBI14/2017Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
2017-11-17 22:23:00bieżąceESPI6/2017Zawarcie umowy inwestycyjnej i ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o etapach prowadzonych negocjacji
2017-11-14 23:37:00kwartalneEBI13/2017Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku
2017-08-11 18:32:00kwartalneEBI12/2017Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku
2017-07-24 23:02:00bieżąceESPI5/2017Trzecia uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
2017-06-29 15:01:00bieżąceESPI4/2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku
2017-06-27 00:30:00bieżąceEBI11/2017Powołanie osób zarządzających trzeciej kadencji
2017-06-27 00:29:00bieżąceEBI10/2017Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
2017-06-27 00:23:00bieżąceEBI9/2017Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku
2017-06-22 01:05:00bieżąceESPI3/2017Druga uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
2017-06-02 14:47:00bieżąceEBI8/2017Rezygnacja osoby nadzorującej
2017-05-31 21:53:00bieżąceEBI7/2017Rezygnacja osoby zarządzającej
2017-05-30 20:34:00bieżąceEBI6/2017Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał
2017-05-30 20:28:00bieżąceESPI2/2017Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał
2017-05-23 19:26:00bieżąceESPI1/2017Uchwała Zarządu spółki zależnej IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
2017-05-15 19:46:00kwartalneEBI5/2017Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku
2017-03-22 00:07:00roczneEBI4/2017Raport roczny za rok obrotowy 2016
2017-03-22 00:04:00roczneEBI3/2017Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.
2017-02-24 16:30:00bieżąceEBI2/2017Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
2017-01-18 20:34:00bieżąceEBI1/2017Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

DataTypRodzajNumerTemat
2016-12-02 18:34:00bieżąceESPI12/2016Zakończenie skupu akcji Zortrax S.A. prowadzonego przez spółkę zależną IPO 3D S.A.
2016-11-14 21:00:00kwartalneEBI14/2016Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
2016-11-14 16:22:00bieżąceEBI13/2016Rejestracja zmian Statutu Spółki
2016-10-17 16:50:00bieżąceESPI11/2016Dokonanie przydziału obligacji przez spółkę zależną
2016-09-28 23:15:00bieżąceESPI10/2016Uchwała o emisji obligacji przez spółkę zależną
2016-08-16 20:19:00kwartalneEBI12/2016Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
2016-06-29 23:48:00bieżąceESPI9/2016Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku
2016-06-29 23:40:00bieżąceEBI11/2016Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
2016-06-29 23:39:00bieżąceEBI10/2016Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku
2016-06-29 23:36:00bieżąceEBI9/2016Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku
2016-06-03 12:14:00bieżąceEBI8/2016Zmiana Statutu Spółki planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku
2016-06-02 23:37:00bieżąceESPI8/2016Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał
2016-06-02 23:24:00bieżąceEBI7/2016Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał
2016-06-02 22:52:00roczneEBI6/2016Raport roczny za rok obrotowy 2015
2016-05-17 12:18:00bieżąceEBI5/2016Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016-05-16 18:52:00kwartalneEBI4/2016Raport okresowy za I kwartał 2016 roku
2016-04-20 16:33:00bieżąceESPI7/2016Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-18 16:01:00bieżąceESPI6/2016Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-15 15:34:00bieżąceESPI5/2016Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-14 16:01:00bieżąceESPI4/2016Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-13 16:06:00bieżąceESPI3/2016Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-08 17:14:00bieżąceESPI2/2016Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-08 16:45:00bieżąceEBI3/2016Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-02-15 18:13:00kwartalneEBI2/2016Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
2016-01-27 11:20:00bieżąceESPI1/2016Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-20 17:59:00bieżąceEBI1/2016Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

DataTypRodzajNumerTemat
2015-12-29 15:45:00bieżąceEBI31/2015Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-12-16 21:21:00bieżąceEBI30/2015Zakończenie emisji akcji serii H IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-12-09 18:54:00bieżąceEBI29/2015Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G
2015-12-09 18:01:00bieżąceEBI28/2015Kontynuacja działań w zakresie zaangażowania Spółki w branże nowych technologii
2015-11-16 19:04:00kwartalneEBI27/2015Raport okresowy za III kwartał 2015 roku
2015-11-16 19:03:00bieżąceEBI26/2015Oświadczenia lock-up Członków Zarządu Spółki oraz zwiększenie zaangażowania Spółki w branżę druku 3D
2015-11-13 10:09:00bieżąceEBI25/2015Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru
2015-11-06 22:02:00bieżąceEBI24/2015Wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect
2015-08-14 21:23:00kwartalneEBI23/2015Raport okresowy za II kwartał 2015 roku
2015-07-27 15:19:00bieżąceESPI13/2015Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-07-20 21:20:00bieżąceESPI12/2015Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-07-17 17:02:00bieżąceESPI11/2015Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-07-17 15:49:00bieżąceEBI22/2015Nabycie akcji Zortrax S.A.
2015-07-15 18:54:00bieżąceESPI10/2015Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku
2015-07-15 18:54:00bieżąceEBI21/2015Objęcie przez IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
2015-07-15 18:52:00bieżąceEBI20/2015Umowy nabycia przez członków Zarządu akcji Spółki od głównego akcjonariusza
2015-07-15 18:47:00bieżąceEBI19/2015Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2015-07-15 18:45:00bieżąceEBI18/2015Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku
2015-07-02 15:27:00bieżąceESPI9/2015Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
2015-07-01 12:47:00bieżąceEBI17/2015Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz informacja o przerwie w obradach
2015-06-11 19:39:00bieżąceEBI16/2015Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz treść proponowanych uchwał
2015-06-11 19:37:00bieżąceESPI8/2015Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz treść proponowanych uchwał
2015-06-03 23:40:00bieżąceEBI15/2015Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-03 23:38:00bieżąceEBI14/2015Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-03 23:36:00bieżąceESPI7/2015Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-03 23:34:00bieżąceESPI6/2015Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-05-25 21:05:00roczneEBI13/2015Raport roczny za rok obrotowy 2014
2015-05-19 21:48:00bieżąceESPI5/2015Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-05-15 18:34:00kwartalneEBI12/2015Raport okresowy za I kwartał 2015 roku
2015-05-14 17:34:00bieżąceESPI4/2015Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-05-13 17:54:00bieżąceESPI3/2015Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-05-13 17:43:00bieżąceESPI2/2015Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-05-13 11:35:00bieżąceESPI11/2015Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-05-12 15:34:00bieżąceEBI10/2015Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-03-25 16:16:00bieżąceEBI9/2015Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-03-13 14:38:00bieżąceESPI1/2015Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-03-13 14:38:00bieżąceEBI8/2015Przydział akcji serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-02-16 21:21:00kwartalneEBI7/2015Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-02-11 13:01:00bieżąceEBI6/2015Publikacja formularza zapisu na akcje serii G Spółki
2015-02-11 11:58:00bieżąceEBI5/2015Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie m.in. zmiany firmy na IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
2015-01-20 13:05:00bieżąceEBI4/2015Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki
2015-01-14 17:49:00bieżąceEBI3/2015Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki
2015-01-13 20:14:00bieżąceEBI2/2015Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki
2015-01-12 10:18:00bieżąceEBI1/2015Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

DataTypRodzajNumerTemat
2014-12-18 17:39:00bieżąceESPI9/2014Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r.
2014-12-18 17:34:00bieżąceEBI31/2014Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku
2014-12-18 17:31:00bieżąceEBI30/2014Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku
2014-11-21 17:46:00bieżąceEBI29/2014Zmiana Statutu Spółki planowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 grudnia 2014 roku
2014-11-21 17:45:00bieżąceEBI28/2014Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku
2014-11-21 17:44:00bieżąceEBI27/2014Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania
2014-11-21 17:42:00bieżąceESPI8/2014Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku
2014-11-21 17:39:00bieżąceESPI7/2014Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku
2014-11-14 18:11:00kwartalneEBI26/2014Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-12 18:50:00bieżąceEBI25/2014Ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Strategiczne SA
2014-10-14 18:59:00bieżąceEBI24/2014Zawarcie umowy na sporządzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się Zleceniodawcy o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
2014-09-09 11:02:00bieżąceEBI23/2014Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2014-08-14 08:32:00kwartalneEBI22/2014Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-06-28 10:06:00bieżąceESPI6/2014Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-28 09:48:00bieżąceEBI21/2014Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-28 09:46:00bieżąceEBI20/2014Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2014-06-28 09:43:00bieżąceEBI19/2014Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-10 12:30:00bieżąceEBI18/2014Rezygnacja Prezesa Zarządu
2014-06-06 20:27:00bieżąceEBI17/2014Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27.06.2014
2014-06-06 20:06:00bieżąceESPI5/2014Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27 czerwca 2014 r.
2014-06-03 17:10:00bieżąceEBI16/2014Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku ? uzupełnienie
2014-05-31 12:54:00bieżąceEBI15/2014Zmiana Statutu Spółki planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-30 18:19:00bieżąceEBI14/2014Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-30 18:18:00bieżąceEBI13/2014Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-30 18:17:00bieżąceESPI4/2014Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-30 17:51:00bieżąceESPI3/2014Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-30 17:21:00bieżąceEBI12/2014Zawarcie umowy o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2014-05-30 17:15:00roczneEBI11/2014Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2013.
2014-05-15 17:32:00kwartalneEBI10/2014Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-04-01 19:16:00bieżąceEBI9/2014Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
2014-03-17 14:14:00bieżąceEBI8/2014Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
2014-02-14 15:09:00kwartalneEBI7/2014Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
2014-02-14 13:13:00bieżąceEBI6/2014Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów Spółki
2014-02-11 09:52:00bieżąceEBI5/2014Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
2014-02-07 14:35:00bieżąceEBI4/2014Zawarcie umowy dotyczącej współorganizowania publicznej oferty obligacji
2014-02-06 20:55:00bieżąceEBI3/2014Zawarcie z Zortrax Sp. z o.o. ramowej umowy na doradztwo i przeprowadzenie ofert papierów wartościowych
2014-02-05 16:28:00bieżąceEBI2/2014Informacja o zawarciu umowy dotyczącej współorganizowania publicznej oferty obligacji
2014-01-27 15:47:00bieżąceEBI1/2014Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-27 15:20:00bieżąceESPI2/2014Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-01-09 15:17:00bieżąceESPI1/2014Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

DataTypRodzajNumerTemat
2013-12-06 14:11:00bieżąceESPI14/2013Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2013-11-14 20:39:00kwartalneEBI25/2013Raport okresowy za III kwartał 2013 roku
2013-10-30 14:47:00bieżąceEBI24/2013Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
2013-08-14 17:13:00kwartalneEBI23/2013Raport okresowy za II kwartał 2013 roku
2013-08-14 13:28:00bieżąceEBI22/2013Rejestracja zmiany Statutu IPO Doradztwo Strategiczne SA
2013-08-13 13:48:00bieżąceEBI21/2013Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2013-07-03 11:16:00bieżąceEBI20/2013Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2013
2013-07-01 18:40:00bieżąceESPI13/2013Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
2013-07-01 18:37:00bieżąceEBI19/2013Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
2013-07-01 18:29:00bieżąceEBI18/2013Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na drugą kadencję
2013-07-01 18:20:00bieżąceEBI17/2013Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
2013-06-14 21:55:00bieżąceEBI16/2013Powołanie osób zarządzających drugiej kadencji
2013-06-11 16:15:00bieżąceESPI12/2013Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2013-06-07 15:23:00bieżąceESPI11/2013Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2013-06-07 14:38:00bieżąceESPI10/2013Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-07 14:32:00bieżąceEBI15/2013Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.
2013-06-07 14:25:00 bieżąceEBI14/2013Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-03 17:20:00bieżąceEBI13/2013Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.
2013-06-03 17:19:00bieżąceEBI12/2013Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-03 17:18:00bieżąceEBI11/2013Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-03 17:16:00 bieżąceESPI9/2013Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-03 17:12:00bieżąceESPI8/2013Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-05-30 23:24:00roczneEBI10/2013/raporty/raport-2013-05-30-232400/
2013-05-24 20:20:00bieżąceEBI9/2013Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2013-05-15 17:38:00kwartalneEBI8/2013Raport okresowy za I kwartał 2013 roku
2013-05-14 17:26:00bieżąceEBI7/2013Zawarcie umowy na przygotowanie Prospektu emisyjnego
2013-05-07 13:25:00bieżąceESPI7/2013Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2013-02-18 09:27:00bieżąceESPI6/2013Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku
2013-02-14 15:50:00kwartalneEBI6/2013Raport okresowy za IV kwartał 2012
2013-02-13 17:15:00bieżąceEBI5/2013Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku
2013-02-13 12:05:00bieżąceEBI4/2013Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2013-01-18 14:04:00bieżąceESPI5/2013Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-01-17 16:08:00bieżąceEBI3/2013Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lutego 2013 roku
2013-01-17 16:06:00bieżąceEBI2/2013Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku
2013-01-17 16:04:00bieżąceESPI4/2013Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lutego 2013 roku
2013-01-17 16:00:00bieżąceESPI3/2013Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku
2013-01-16 12:13:00bieżąceEBI1/2013Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-16 11:36:00bieżąceESPI2/2013Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2013-01-11 17:36:00bieżąceESPI1/2013Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

DataTypRodzajNumerTemat
2012-12-19 16:36:00bieżąceEBI20/2012Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
2012-12-06 17:20:00bieżąceEBI19/2012Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2012-11-21 14:45:00bieżąceESPI5/2012Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2012-11-16 09:19:00bieżąceEBI18/2012Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2012-11-14 15:29:00kwartalneEBI17/2012Raport okresowy za III kwartał 2012
2012-08-14 21:37:00kwartalneEBI16/2012Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
2012-07-04 11:58:00bieżąceESPI4/2012Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku
2012-07-03 12:32:00bieżąceEBI15/2012Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2012 roku
2012-07-01 13:13:00bieżąceEBI14/2012Zmiana statutu dokonana przez ZWZA
2012-07-01 13:12:00bieżąceEBI13/2012Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2012-07-01 13:10:00bieżąceEBI12/2012Uchwały WZA
2012-06-26 11:58:00bieżąceESPI3/2012Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2012-06-18 12:30:00bieżąceEBI11/2012Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2012-06-04 23:03:00bieżąceESPI2/2012Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-04 22:59:00bieżąceESPI1/2012Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-04 22:48:00bieżąceEBI10/2012Zmiana statutu spółki planowana na ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2012 r.
2012-06-04 22:44:00bieżąceEBI9/2012Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-04 22:37:00bieżąceEBI8/2012Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-05-31 16:10:00bieżąceEBI7/2012Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
2012-05-30 18:00:00roczneEBI6/2012Raport roczny za rok obrotowy 2011
2012-05-25
14:30:00
bieżąceEBI5/2012Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011
2012-05-15
22:16:00
kwartalneEBI4/2012Raport okresowy za I kwartał 2012 roku
2012-04-16
10:43:00
bieżąceEBI3/2012Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011
2012-02-15
12:08:00
kwartalneEBI2/2012Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku
2012-01-27
10:00:00
bieżąceEBI1/2012Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

DataTypRodzajNumerTemat
2012-12-19 16:36:00bieżąceEBI20/2012Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
2012-12-06 17:20:00bieżąceEBI19/2012Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2012-11-21 14:45:00bieżąceESPI5/2012Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2012-11-16 09:19:00bieżąceEBI18/2012Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2012-11-14 15:29:00kwartalneEBI17/2012Raport okresowy za III kwartał 2012
2012-08-14 21:37:00kwartalneEBI16/2012Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
2012-07-04 11:58:00bieżąceESPI4/2012Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku
2012-07-03 12:32:00bieżąceEBI15/2012Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2012 roku
2012-07-01 13:13:00bieżąceEBI14/2012Zmiana statutu dokonana przez ZWZA
2012-07-01 13:12:00bieżąceEBI13/2012Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2012-07-01 13:10:00bieżąceEBI12/2012Uchwały WZA
2012-06-26 11:58:00bieżąceESPI3/2012Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2012-06-18 12:30:00bieżąceEBI11/2012Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2012-06-04 23:03:00bieżąceESPI2/2012Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-04 22:59:00bieżąceESPI1/2012Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-04 22:48:00bieżąceEBI10/2012Zmiana statutu spółki planowana na ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2012 r.
2012-06-04 22:44:00bieżąceEBI9/2012Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-04 22:37:00bieżąceEBI8/2012Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-05-31 16:10:00bieżąceEBI7/2012Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
2012-05-30 18:00:00roczneEBI6/2012Raport roczny za rok obrotowy 2011
2012-05-25
14:30:00
bieżąceEBI5/2012Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011
2012-05-15
22:16:00
kwartalneEBI4/2012Raport okresowy za I kwartał 2012 roku
2012-04-16
10:43:00
bieżąceEBI3/2012Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011
2012-02-15
12:08:00
kwartalneEBI2/2012Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku
2012-01-27
10:00:00
bieżąceEBI1/2012Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku