Raport

Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-01-14 17:49:00
numer:3/2015
temat:Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2015 roku złożył wniosek o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Ogoszenie_MSiG