Raport

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-01-27 15:47:00
numer:1/2014
temat:Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych IPO DS w 2014 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych:

- raport za IV kwartał 2013 r. – 14 lutego 2014 r.

- raport za rok obrotowy 2013 – 30 maja 2014 r.

- raport za I kwartał 2014 r.- 15 maja 2014 r.

- raport za II kwartał 2014 r. – 14 sierpnia 2014 r.

- raport za III kwartał 2014 r.- 14 listopada 2014 r.
podstawa
prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".