Raport

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 25 czerwca 2018 r..

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-06-25 20:54:00
numer:9/2018
temat:Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 25 czerwca 2018 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. („ZWZ”).

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
załączniki:IPO_Doradztwo_Kapitałowe__ZWZ2018_uchwały.pdf