Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2019-12-10 13:07:00
numer:7/2019
temat:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 14 stycznia 2020 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 14 stycznia 2020 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska Notariusze s.c. przy ulicy Hożej 37 lok. 16.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
podstawa prawna:Inne uregulowania
załącznik:IPO_ NWZ Ogłoszenie 2020
IPO_ NWZ Projekty uchwał