Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data: 2021-04-21 18:54:00
numer:10/2021
temat:Zamierzone zmiany Statutu Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2021 roku, informuje, iż w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Wobec powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść zamierzonych zmian Statutu Spółki oraz uwzględniający przedmiotowe zmiany tekst jednolity Statutu Spółki.
podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Zamierzone zmiany Statutu
Tekst jednolity Statutu