Raport

Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2014-01-09 15:17:00
numer:1/2014
temat:Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje, że w dniu 9 stycznia 2014 roku otrzymał od Panów Sebastiana Huczka, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, oraz Piotra Białowąsa, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki (łącznie Zawiadamiający) zawiadomienie o dokonanych przez podmiot, w którym Zawiadamiający są członkami Zarządu tj. INVESTcon GROUP S.A. (INVESTcon GROUP) transakcjach na akcjach IPO DS, których wartość w 2013 roku nie przekroczyła równowartości 5 tys. euro.

Zawiadamiający poinformowali o nabyciu akcji Spółki przez INVESTcon GROUP w ramach transakcji zwykłych sesyjnych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect:

- w dniu 9 stycznia 2013 roku 1.300 akcji Spółki po cenie 1,18 zł za jedną akcję,

- w dniu 19 lutego 2013 roku 1.300 akcji Spółki po cenie 1,14 zł za jedną akcję,

- w dniu 22 maja 2013 roku 2.560 akcji Spółki po cenie 0,80 zł za jedną akcję,

- w dniu 31 maja 2013 roku 454 akcji Spółki po cenie 1,06 zł za jedną akcję,

- w dniu 31 maja 2013 roku 1.590 akcji Spółki po cenie 1,08 zł za jedną akcję,

- w dniu 31 maja 2013 roku 200 akcji Spółki po cenie 1,10 zł za jedną akcję,

- w dniu 31 maja 2013 roku 1.350 akcji Spółki po cenie 1,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 31 maja 2013 roku 1.256 akcji Spółki po cenie 1,25 zł za jedną akcję,

- w dniu 3 czerwca 2013 roku 800 akcji Spółki po cenie 1,27 zł za jedną akcję,

- w dniu 4 czerwca 2013 roku 1.500 akcji Spółki po cenie 1,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 4 czerwca 2013 roku 300 akcji Spółki po cenie 1,55 zł za jedną akcję,

- w dniu 4 czerwca 2013 roku 50 akcji Spółki po cenie 1,58 zł za jedną akcję,

- w dniu 4 czerwca 2013 roku 217 akcji Spółki po cenie 1,59 zł za jedną akcję,

- w dniu 4 czerwca 2013 roku 683 akcji Spółki po cenie 1,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 4 czerwca 2013 roku 150 akcji Spółki po cenie 1,65 zł za jedną akcję,

- w dniu 4 czerwca 2013 roku 150 akcji Spółki po cenie 1,67 zł za jedną akcję,

- w dniu 5 czerwca 2013 roku 100 akcji Spółki po cenie 1,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 29 listopada 2013 roku 4.642 akcji Spółki po cenie 0,87 zł za jedną akcję,

- w dniu 3 grudnia 2013 roku 590 akcji Spółki po cenie 0,87 zł za jedną akcję.
podstawa
prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych