Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-06-03 17:18:00
numer:11/2013
temat:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiZalacznik_-__Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.