Raport

Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-07-01 18:37:00
numer:19/2013
temat:Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka) informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na zmianie § 5 ust.1 Statutu Spółki i nadaniu się mu nowego następującego brzmienia:
"Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków."

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
"Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków."
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"