Akcjonariat

Struktura akcjonariatu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest następująca:

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na walnym zgromadzeniu
Movie Games S.A.3 700 00038,93%
Szczepan Dunin-Michałowski1 064 00011,20%
Akcjonariusze mniejszościowi4 739 37049,87%
RAZEM9 503 370100 %

Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021 r.

Struktura kapitału zakładowego:

Kapitał zakładowy IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wynosi 950.337 zł i dzieli się na 9.503.370 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
– 1.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C,
– 30.000 Akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D,
– 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E,
– 3.990.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G,
– 183.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
– 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Akcje serii A i serii B są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect od dnia 28 grudnia 2010 r. Ponadto na rynku NewConnect notowane są również akcje serii C, E, G i H.