Raport

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku wraz z projektami uchwał.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2018-08-22 21:54:00
numer:17/2018
temat:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku wraz z projektami uchwał
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa prawna:Inne uregulowania
załączniki:Ogłoszenie_NWZ.pdf
Projekty_uchwał_NWZ.pdf