Raport

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-08-20 20:36:00
numer:16/2018
temat:Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 r. z przyczyn technicznych. Jednocześnie Emitent informuje, że NWZ z tym samym porządkiem obrad zostanie zwołane ponownie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.