Raport

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-07-01 18:20:00
numer:17/2013
temat:Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy co stanowiło przedmiot punktu 10 planowanego porządku obrad.
Jednocześnie nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki Uchway_podjte_przez_ZWZ_IPO_DS_30_06_2013