Raport

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2018-08-09 22:36:00
numer:15/2018
temat:Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za II kwartał 2018 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_DK_za_IIQ2018.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPO_DK_SA_za_IIQ2018.pdf
IPO_DK_-_IIQ2018.pdf