Informacje Finansowe

Wybrane Jednostkowe Dane Finansowe

w zł20162015201420132012
Aktywa trwałe1 004 047734 483469 298483 570394 862
Aktywa obrotowe1 306 1771 626 4851 173 8751 476 5953 045 137
środki pieniężne425 705527 173260 254347 612675 308
Suma bilansowa2 310 2232 360 9681 643 1731 960 1663 439 999
Kapitał zakładowy550 337532 000133 000133 000130 000
Kapitał własny1 918 1662 187 7201 528 1391 800 8433 204 262
Zobowiązania i rezerwy392 057173 248115 034159 323235 737
Zobowiązania długoterminowe170 62100022 986
Zobowiązania krótkoterminowe144 482146 80188 560137 477199 275
Przechody netto ze sprzedaży1 801 8521 808 3911 439 2001 177 1511 558 193
Koszty z działalności operacyjnej 1 943 5321 612 3781 487 4031 587 9361 604 780
Zysk (strata) operacyjny-156 499225 362-88 678-641 284-235 305
Zysk (strata) brutto-269 372260 110-289 431-1 631 182-189 482
Zysk (strata) netto-269 554150 559-272 704-1 406 41928 526

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe

20162015201420132012
zadłużenie ogółem17,0%7,3%7,0%8,1% 6,9%
rentowność operacyjna-8,7%12,5%-6,2%-54,5% -15,1%
rentowność netto15,0%8,3%-19,0%-119,5% 1,8%
wskaźniki płynności bieżącej9,011,113,310,7 15,3
wskaźnik środków pieniężnych2,93,62,92,5 3,4