Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2020-06-10 18:07:00
numer:5/2020
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

- Pan Dariusz Witkowski, który posiadał 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 84,42% liczby głosów na ZWZ i odpowiada 42,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.

- Pan Łukasz Piasecki, który posiadał 738.330 akcji Spółki, z których przysługiwało 738.330 głosów, co stanowiło 15,58% liczby głosów na ZWZ i odpowiada 7,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %