Raport

Raport okresowy za II kwartał 2013 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2013-08-14 17:13:00
numer:23/2013
temat:Raport okresowy za II kwartał 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki IPO_DS_-_IIQ_2013