Raport

Powołanie osób zarządzających drugiej kadencji

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-06-14 21:55:00
numer:16/2013
temat:Powołanie osób zarządzających drugiej kadencji
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała na drugą kadencję Zarządu Spółki:
- Pana Cezarego Nowosada na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Edmunda Kozaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
- Pana Jarosława Ostrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
- Pana Piotra Białowąsa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Powołanie Panów Cezarego Nowosada, Edmunda Kozaka oraz Jarosława Ostrowskiego do pełnienia ww. funkcji nastąpi od dnia następnego po odbyciu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 r. Powołanie Pana Piotra Białowąsa do pełnienia wskazanej powyżej funkcji nastąpi od dnia rejestracji w KRS zmiany Statutu Spółki umożliwiającej czteroosobowy skład Zarządu w Spółce.
W załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. powołanych osób zarządzających.
podstawa
prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki Zyciorys_Cezary_NowosadZyciorys_Edmund_KozakZyciorys_Jaroslaw_OstrowskiZyciorys_Piotr_Biaowas