Raport

Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2015-03-13 14:38:00
numer:1/2015
temat:Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 marca 2015 roku otrzymał od Pana Jarosława Ostrowskiego – Prezesa Zarządu Spółki sporządzone w tym samym dniu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o nabyciu 320 343 akcji Spółki w wyniku dokonanego w dniu 12 marca 2015 roku przydziału akcji zwykłych serii G Spółki w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 0,10 zł.
podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych