Kalendarium

TerminZdarzenie
19.02.2018Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za rok obrotowy 2017
21.03.2018
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017
15.04.2018
Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego za I kwartał 2018 r.
15.05.2018Publikacja raportu okresowego IPO DK za I kwartał 2018 roku
10.07.2018
Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego IPO DK za II kwartał 2018 roku
9.08.2018Publikacja raportu okresowego IPO DK za II kwartał 2018 roku
15.10.2018
Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego IPO DK za III kwartał 2018 roku
14.11.2018
Publikacja raportu okresowego IPO DK za III kwartał 2018 roku