Raport

Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-04-16 10:43:00
numer:3/2012
temat:Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za rok obrotowy 2011. Raport, o których mowa powyżej, zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2012 r.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. pierwotny termin publikacji raportu za rok obrotowy 2011 określony był na dzień 16 kwietnia 2012 r.Osoby reprezentujące spółkę:

Cezary Nowosad - Prezes Zarządu
Jarosław Ostrowski - Wiceprezes Zarządu
podstawa
prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".