Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-03-03 13:19:00
numer:2/2021
temat:Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki, na mocy której postanowiła powołać do Zarządu Spółki Pana Szymona Marcina Klimas oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczebności Zarządu Spółki, na mocy której ustaliła, iż Zarząd Spółki będzie liczył od jednego do dwóch członków.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys zawodowy nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Szymon Klimas - Życiorys zawodowy Wiceprezesa Zarzadu