Raport

Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2012-06-04 22:44:00
numer:9/2012
temat:Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiProjekty_uchwal_ZWZ_30.06.2012_-_IPO_DS