Raport

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2017-01-18 20:34:00
numer:1/2017
temat:Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku:

- jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 – 21 marca 2017 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 11 sierpnia 2017 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w skonsolidowanych raportach kwartalnych będzie przedstawiał kwartalne skrócone sprawozdania finansowe Spółki, tym samym nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne.
podstawa prawna:§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"