Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2020-04-16 13:18:00
numer:10/2020
temat:Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 2/2020, opublikowanego w dniu 14 stycznia 2020 r., w załączeniu przekazuje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
załącznik:Życiorys zawodowy Członek Rady Nadzorczej B.Nowicki
Życiorys zawodowy Członek Rady Nadzorczej D.Ostrowski