Raport

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2016-08-16 20:19:00
numer:12/2016
temat:Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje raport okresowy za II kwartał 2016 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiIPO_DK_-_Q22016