Raport

Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2012-06-26 11:58:00
numer:3/2012
temat:Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 roku otrzymał sporządzone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2012 roku o sprzedaży w transakcjach zwykłych sesyjnych w dniach 12 oraz 14-15 czerwca 2012 roku przez Członka Rady Nadzorczej IPO DS akcji Spółki w następujących transakcjach:
w dniu 12 czerwca 2012 roku sprzedaż 1.039 akcji po cenie 2,61 za akcję,
w dniu 14 czerwca 2012 r. sprzedaż 11.000 akcji po cenie 2,00 za akcję oraz
w dniu 15 czerwca 2012 r. sprzedaż:
- 510 akcji po cenie 1,90 zł za akcję,
- 460 akcji po cenie 1,80 zł za akcję,
- 169 akcji po cenie 1,74 zł za akcję,
- 100 akcji po cenie 1,73 zł za akcję,
- 100 akcji po cenie 1,72 zł za akcję,
- 492 akcji po cenie 1,70 zł za akcję,
- 1.100 akcji po cenie 1,51 zł za akcję,
- 4.828 akcji po cenie 1,50 zł za akcję.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
podstawa
prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych