Raport

Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2014-08-14 08:32:00
numer:22/2014
temat:Raport okresowy za II kwartał 2014 rokua
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje raport okresowy za II kwartał 2014 roku.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:Raport_kwartalny_IPO_DS_-_IIQ2014