Raport

Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2014-05-15 17:32:00
numer:10/2014
temat:Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2014 roku.
podstawa
prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiRaport_kwartalny_IPO_DS_-_IQ2014