Raport

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2013-05-07 13:25:00
numer:7/2013
temat:Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2013 roku do Spółki wpłynęło od akcjonariusza - Pani Moniki Mężyńskiej, zawiadomienie z dnia 6 maja 2013 roku o następującej treści:

"Niniejszym informuję, że w dniu 26 kwietnia sprzedałam 8 980 sztuk akcji na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych w wyniku czego mój udział w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce IPO Doradztwo Strategiczne spadł poniżej progu 5%.
Przed w/w transakcjami posiadałam 66 300 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne, co stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów w spółce.
Obecnie posiadam 57 320 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne co stanowi 4,41% ogólnej liczby głosów w spółce."
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji