Raport

Rezygnacja osoby nadzorującej.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-07-09 13:03:00
numer:11/2018
temat:Rezygnacja osoby nadzorującej
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 lipca 2018 roku otrzymał od Pana Bogusława Dąbrowskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym. Nie podano przyczyn rezygnacji.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"