Raport

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-06-03 23:40:00
numer:15/2015
temat:Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiProjekty_uchwa_na_ZWZ_IPO_DK_30.06.2015