Raport

Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2014-02-11 09:52:00
numer:5/2014
temat:Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Doradca) informuje, iż w dniu 10 lutego 2014 r. zawarł ze spółka notowaną na rynku NewConnect (Emitent) oraz INVISTA Dom Maklerski S.A. (INVISTA DM) trójstronną ramową umowę na doradztwo i przeprowadzenie oferty papierów wartościowych (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez Emitenta łącznie Doradcy oraz INVISTA DM czynności w ramach przeprowadzenia niepublicznej oferty obligacji, w tym pośrednictwo w proponowaniu w imieniu Emitenta objęcia Obligacji, oraz ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w ramach alternatywnego systemu obrotu.
podstawa
prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".