Raport

Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2015-07-20 21:20:00
numer:12/2015
temat:Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 lipca 2015 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dwa zawiadomienia z dnia 20 lipca 2015 roku od Pana Edmunda Kozaka oraz Pana Łukasza Piaseckiego – Wiceprezesów Zarządu Spółki o nabyciu odpowiednio 655.086 oraz 760.586 akcji Spółki po cenie 0,2019 zł za akcję. Umowa kupna-sprzedaży została zawarta w dniu 15 lipca 2015 roku (Spółka informowała o niej w raporcie bieżącym EBI nr 20/2015). Przeniesienie akcji nastąpi poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem domu maklerskiego. Złożenie przez sprzedającego dyspozycji przeniesienia akcji nastąpi po rozpoczęciu notowań akcji serii G Spółki na ASO NewConnect i po ustanowieniu przez sprzedających zabezpieczeń określonych w umowie. Zapłata za akcje nastąpi w ratach, w terminie do 2 lat od dnia zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych kupujących.
podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych