Raport

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2017-11-14 23:37:00
numer:13/2017
temat:Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za III kwartał 2017 roku.
podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznikiSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPODK_za_IIIQ2017Sprawozdanie_finansowe_IPO_DK_SA_za_IIIQ2017IPO_DK_-_IIIQ2017