Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data: 2021-05-27 20:59:00
numer:14/2021
temat:Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Wcześniaka, Pana Artura Pałki, Pana Dariusza Wais, Pana Patryka Jasińskiego oraz Pana Radosława Mirosa, któremu powierzono stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.
podstawa prawna:Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Życiorys_Radosław_Miros
Życiorys_Patryk_Jasiński
Życiorys_Mateusz_Wcześniak
Życiorys_Dariusz_Wais
Życiorys_Artur_Pałka