Raport

Publikacja formularza zapisu na akcje serii G Spółki

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2015-02-11 13:01:00
numer:6/2015
temat:Publikacja formularza zapisu na akcje serii G Spółki
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku oraz wcześniejszych dotyczących oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki informuje o publikacji formularza zapisu na akcje serii G Spółki na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ipo.com.pl. Formularz zapisu na akcje serii G stanowi również załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa prawna:§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Formularz_zapisu_Akcje_serii_G