Raport

Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

rodzaj:EBI
typ:kwartalne
data:2014-02-14 15:09:00
numer:7/2014
temat:Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.
podstawa
prawna:
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznikiRaport_kwartalny_IPO_DS_-_IVQ2013Sprawozdanie_finansowe_IPO_SA_za_IVQ_2013