Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r.

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2014-12-18 17:39:00
numer:9/2014
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r.
treść:Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) przedstawia informację o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2014 roku:

- INC S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadała 540.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 540.500 głosów, co stanowiło 66,20% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 40,64% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Jarosław Ostrowski posiadał 157.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 157.000 głosów, co stanowiło 19,23% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 11,80% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Edmund Kozak posiadał 119.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 119.000 głosów, co stanowiło 14,57% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 8,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.