Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2020-01-14 14:54:00
numer:2/2020
temat:Powołanie osób nadzorujących
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, na mocy których postanowiło powołać na członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Ostrowskiego oraz Pana Bolesława Nowickiego.

Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną przekazane stosownym raportem bieżącym w późniejszym terminie.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".