Raport

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2013-02-18 09:27:00
numer:6/2013
temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku
treść:Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej […] Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 lutego 2013 roku był INVESTcon GROUP S.A., który posiadał 522.603 akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A., z których przysługiwało 522.603 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 40,2% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa
prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %