Raport

Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-06-07 14:32:00
numer:15/2013
temat:Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.
treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w związku z rozszerzeniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 r. planowana jest zmiana § 5 ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
"Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków."

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
"Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków."
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"