Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data: 2021-05-27 20:53:00
numer:13/2021
temat:Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka"), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2021 roku („ZWZ”).
Jednocześnie Spółka informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów. ZWZ nie podjęło uchwały nr 19 w sprawie powołania Pana Kamila Gaworeckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Spółka przekazuje treść podjętych uchwał w załączeniu do niniejszego raportu.
podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:IPO_DK_uchwaly_podjete_przez_ZWZ_27.05.2021