Raport

Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2015-07-27 15:19:00
numer:13/2015
temat:Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dwa zawiadomienia z dnia 16 lipca 2015 roku od Pana Piotra Białowąsa – Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana Sebastiana Huczka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o sprzedaży przez podmiot, w którym ww. osoby pełnią funkcje Wiceprezesów Zarządu 2.476.500 akcji Spółki po cenie 0,2019 zł za akcję. Zgodnie z treścią ww. zawiadomień umowa sprzedaży została zawarta w dniu 15 lipca 2015 roku (Spółka informowała o niej w raporcie bieżącym EBI nr 20/2015). Przeniesienie akcji nastąpi poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem domu maklerskiego. Złożenie przez sprzedającego dyspozycji przeniesienia akcji nastąpi po rozpoczęciu notowań akcji serii G Spółki na ASO NewConnect i po ustanowieniu przez sprzedających zabezpieczeń określonych w umowie. Zapłata za akcje nastąpi w ratach, w terminie do 2 lat od dnia zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych kupujących.
podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych