Raport

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-05-28 22:56:00
numer:7/2018
temat:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitałowe_-_Ogłoszenie.pdf
ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitałowe_-_Projekt_uchwał.pdf