Raport

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2013-02-13 17:15:00
numer:5/2013
temat:Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 13 lutego 2013 roku.


Jednocześnie Zarząd IPO DS informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki Uchwaly_podjete_przez_NWZ_IPO_DS_13_02_2013-1Opinia_Zarzadu_IPO_DS_ws_wylaczenia_prawa_poboru_i_ustalenia_ceny_emisyjnej_serii_F