Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2020-01-14 15:40:00
numer:1/2020
temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2020 r.
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2020 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

- Pan Dariusz Witkowski, który posiadał 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 83,79% liczby głosów na NWZ i odpowiada 42,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.

- Pan Łukasz Piasecki, który posiadał 774.086 akcji Spółki, z których przysługiwało 774.086 głosów, co stanowiło 16,21% liczby głosów na NWZ i odpowiada 8,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %