Raport

rodzaj:EBI
typ:okresowy
data: 2021-05-12 21:58:00
numer:12/2021
temat:Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za I kwartał 2021 roku.
podstawa prawna:Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:Raport za 1Q2021_12.05.2021
załącznik nr 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe_IPO_SA_za I kw. 2021
załącznik nr 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_IPO_SA_za I kw. 2021