Raport

rodzaj:ESPI
typ:bieżące
data:2020-05-14 16:02:00
numer:3/2020
temat:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna Notariusze s.c. przy ulicy Hożej 37 lok. 16.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ipo@ipo.com.pl
podstawa prawna:Inne uregulowania
załącznik:IPO DK 2020 Ogłoszenie ZWZ
IPO DK ZWZ 2020 Projekty uchwał