Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-03-16 17:48:00
numer:6/2021
temat:Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 marca 2021 r. złożone przez Pana Tomasza Stryszowskiego. Pan Tomasz Stryszowski umotywował swoją rezygnację względami osobistymi.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".